หน้าแรก

 

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2563

✅ กำลังเปิดรับสมัคร

 

❓ คำถามที่พบบ่อย


คำถาม : สมัครแล้วต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาได้หรือไม่

ระบบไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสาขาวิชาที่สมัคร หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนให้ทำการสมัครใหม่และทำการชำระเงินใบสมัครที่ต้องการ

คำถาม : กรอกข้อมูลส่วนตัวผิด เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อบิดา-มารดา จะต้องดำเนินการอย่างไร

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
กรณีที่ 1 ยังไม่ชำระเงิน ให้ผู้สมัครสมัครใหม่ได้เลย แล้วชำระเงินในใบสมัครที่ถูกต้อง
กรณีที่ 2 ชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครแจ้งแก้ไขในวันที่มาทำการคัดเลือกสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ โดยแจ้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก

คำถาม : ไม่พบข้อมูลของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร

ติดต่อแจ้งเพิ่มข้อมูลโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ทางไลน์หรือเฟสบุ๊ค
 

🏆 คณะที่เปิดสอนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 304 โทรสาร 0-4372-2117

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562. พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.