ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทรอบทั่วไป
และรอบทั่วไป (เพิ่มเติม) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธ์การเข้าศึกษา โดยพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินจากเว็บไซต์ www.rmu.ac.th ในวันที่ ๘ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
และชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ต้องชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยัน สิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๓๘๐ บาท
(มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

ค้นหารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


กำลังโหลดข้อมูล

All Rights Reserved. Rajabhat Maha Sarakham University Designed & Developed by Mr.Ekkaphan Khampila, Computer Center, RMU