ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

    รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ค้นหาข้อมูลการสมัคร

หน้าหลัก กรอกใบสมัคร