SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database 'satit_2563_db' ADMISSION-RMU

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

    โครงการ โควต้าโรงเรียนสาธิต มรม. ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562

ค้นหาข้อมูลการสมัคร

หน้าหลัก กรอกใบสมัคร