ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบโควต้าพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบโควต้าพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะทำการสัมภาษณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องจัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ด้วยทุกคน)


ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถเลือกสาขวิชาที่สามารถทำการเปิดรับเพิ่มเติมได้

ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 เท่านั้น

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบเพิ่มเติมในวันที่ 30 เมษายน 2561

คลิกเพื่อเลือกสาขาวิชาใหม่


หมายเหตุ : ข้อมูล โรงเรียน และ ชื่อ - สกุลผิด จะให้ทำการแก้ไขในใบลงชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

ค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ


กำลังโหลดข้อมูล


All Rights Reserved. Rajabhat Maha Sarakham University Designed & Developed by Mr.Ekkaphan Khampila, Computer Center, RMU