ระบบรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Rajabhat Maha Sarakham University

วิชาการเป็นเลิศ
ประเสริฐคุณธรรม
นำชุมชนพัฒนา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ลำดับ
รอบ/ประเภทการรับสมัคร
ระยะเวลา
รายละเอียด
1.
รอบที่ 1 โครงการรับด้วย Portfolio 1 ธันวาคม 2561 - 15 ธันวาคม 2561 รายละเอียด
2.
รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ ใช้คะแนน GAT-PAT 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 23 มีนาคม 2562 รายละเอียด
3.
รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน GAT-PAT 17 เมษายน 2562 - 29 เมษายน 2562 รายละเอียด
4.
รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน GAT-PAT 9 พฤษภาคม 2562 - 19 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
5.
รอบที่ 5 รับตรงอิสระคณะดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 เมษายน 2562 รายละเอียด
6.
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ NOW!! 1 พฤศจิกายน 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด
7.
โครงการรับตรงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม NOW!! 1 พฤศจิกายน 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด

ติดต่อสอบถาม

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำลบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269
  • โทรสาร 0-4372-2117

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

แผนที่