ระบบรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Rajabhat Maha Sarakham University

วิชาการเป็นเลิศ
ประเสริฐคุณธรรม
นำชุมชนพัฒนา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ลำดับ
รอบ/ประเภทการรับสมัคร
ระยะเวลา
รายละเอียด
1.
โครงการรับด้วย Portfolio 1 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
2.
โครงการเด็กดีมีที่เรียน 16 ตุลาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
3.
โครงการรับตรงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 16 ตุลาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
4.
โครงการรับแบบโควต้าพื้นที่ 4 ธันวาคม 2560 - 9 เมษายน 2561
รายละเอียด
5.
โครงการรับตรงร่วมกัน 9 - 13 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด

ติดต่อสอบถาม

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำลบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269
  • โทรสาร 0-4372-2117

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

แผนที่