ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ โครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ รอบที่ 1


ตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์
ย้อนกลับ