ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ PORTFOLIO / โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สพม. 26) / โครงการเด็กดีมีที่เรียน (อบจ. มหาสารคาม) / โครงการโควต้าสาธิต มรม.


ตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์
ย้อนกลับ