ประกาศรายชื่อโครงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป


ตรวจสอบผลการคัดเลือก
ย้อนกลับ