ทบทวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษาที่เลือกไม่รับสิทธิ์

สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ ไม่รับสิทธิ์ ท่านสามารถกดทบทวนเพื่อรับสิทธิ์เยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษาได้อีกครั้ง โดยท่านจะสามารถกดทบทวนสิทธิ์ได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น

** สำหรับท่านที่ไม่รับสิทธิ์และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ต้องดำเนินการใดๆ


ระยะเวลาทวบทวนสิทธิ์ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น