ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    รอบ รับตรงอิสระ โดยคณะครุศาสตร์ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 25 มิถุนายน 2564

ปิดระบบรับสมัครแล้ว