ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    รอบ รับตรงอิสระ โดยคณะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564

ปิดระบบรับสมัครแล้ว