ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    รอบทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2564

ประกาศ

ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลารับสมัครแล้ว

ระบบจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2564