ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    รอบทั่วไป 1 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2564

ค้นหาข้อมูลการสมัคร

หน้าหลัก กรอกใบสมัคร