ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

โครงการที่ 1

Portfolio

  • 2 พ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563
ยังไม่เปิดรับ

โครงการที่ 2

เด็กดีมีที่เรียน สพม.

  • 12 ต.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
ยังไม่เปิดรับ

โครงการที่ 2

เด็กดีมีที่เรียน อบจ.

  • 12 ต.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
ยังไม่เปิดรับ

โครงการที่ 3

โควต้าสาธิต มรม.

  • 12 ต.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
ยังไม่เปิดรับ

โครงการที่ 4

รอบโควต้า

  • 1 ก.พ. 2564 - 31 พ.ค. 2564
ยังไม่เปิดรับ

โครงการที่ 5

รับตรงอิสระ

  • 15 ก.ย. 2563 - 31 พ.ค. 2564
สมัครตอนนี้