ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย สอบถามเพิ่มเติม

โครงการที่ 1

Portfolio

  • 15 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
ปิดรับสมัคร

โครงการที่ 2

เด็กดีมีที่เรียน สพม.

  • 15 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562
ปิดรับสมัคร

โครงการที่ 3

เด็กดีมีที่เรียน อบจ.

  • 15 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562
ปิดรับสมัคร

โครงการที่ 4

โควต้าสาธิต มรม.

  • 15 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562
ปิดรับสมัคร

โครงการที่ 5

รอบทั่วไป

  • 15 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
ปิดรับสมัคร

โครงการที่ 6

รับตรงอิสระ

  • 1 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์

โครงการ กศบป.

กศบป.

  • 1 ธันวาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
สมัครออนไลน์
ประกาศทั้งหมด