ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2565
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

โครงการที่ 1

โครงการที่ 2

เด็กดีมีที่เรียน (อบจ.)

  • 11 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64
ปิดรับสมัคร ประกาศรับสมัคร

โครงการที่ 3

เด็กดีมีที่เรียน (สพม.)

  • 11 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64
ปิดรับสมัคร ประกาศรับสมัคร

โครงการที่ 4

โควต้าสาธิต มรม.

  • 11 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64
ปิดรับสมัคร ประกาศรับสมัคร

โครงการที่ 5

รับตรงอิสระ

  • 1 ธ.ค. 2564 - 24 ธ.ค. 2564
สมัครตอนนี้ ประกาศรับสมัคร

โครงการที่ 6

รับตรงครุศาสตร์

  • 1 ธ.ค. 2564 - 24 ธ.ค. 2564
สมัครตอนนี้ ประกาศรับสมัคร

โครงการ กศบป.

กศบป.

  • --- ยังไม่มีกำหนดการ ---
ปิดรับสมัคร
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์