ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

โครงการที่ 1

Portfolio

  • 2 พ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563
ปิดรับสมัคร

โครงการที่ 2

เด็กดีมีที่เรียน สพม.

  • 12 ต.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
ปิดรับสมัคร

โครงการที่ 2

เด็กดีมีที่เรียน อบจ.

  • 12 ต.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
ปิดรับสมัคร

โครงการที่ 3

โควต้าสาธิต มรม.

  • 12 ต.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
ปิดรับสมัคร

โครงการที่ 4

รอบทั่วไป

  • 1 ก.พ. 2564 - 9 เม.ย. 2564
ปิดรับสมัคร

โครงการที่ 5

รับตรงอิสระ

  • 15 ก.ย. 2563 - 31 พ.ค. 2564
สมัครตอนนี้

โครงการ กศบป.

กศบป.

  • 21 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564
สมัครตอนนี้
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนผ่านคณะหรือสาขาวิชาโดยตรง

สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนผ่านคณะหรือสาขาวิชาโดยตรง สามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครและการชำระค่ายืนยันสิทธิ์ที่ผ่านฟอร์มด้านล่าง